n

En workshop som passar för yngre elever!
Alla elektroniska apparater är uppbyggda av små bitar... LittleBits är ett bibliotek med elektroniska komponenter som enkelt sätts ihop m.h.a. magneter för att skapa fungerande apparater. På så vis får eleverna på ett kreativt sätt lära sig hur elektronik och apparater i vardagen är uppbyggda och fungerar.


Målgrupp: åk. 3->
Längd: 4h
Pris: 400€
Km-ersättning (0,56€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+ moms).