Robot workshop grundkurs

Deltagarna lär sig på ett roligt, kreativt och utmanande sätt grunderna i robotprogrammering med LEGO Mindstorms.

 Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block, fäster motorer och sensorer. Roboten programmeras sedan med en PC eller Mac. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter allt ifrån att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku.

Längd: 10h (2 skoldagar).
Max deltagare: 15 personer.

Pris
600€
Km-ersättning (0,53€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).


2