Robot workshop grundkurs

Deltagarna lär sig på ett roligt, kreativt och utmanande sätt grunderna i robotprogrammering med LEGO Mindstorms EV3.

 Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block, fäster motorer och sensorer. Roboten programmeras sedan med en PC eller Mac i valfritt programmeringsspråk t.ex. C-kod, Java, Python, Ada eller EV3-G. Programmet kompileras och laddas sedan upp till EV3-enheten på roboten. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter allt ifrån att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku.

Längd: 10h (2 skoldagar).
Max deltagare: 15 personer.

Pris
1 kurs - 500€
Km-ersättning (0,43€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

ladda ner kursbeskrivning för detaljerat program


2