Robot workshop fortsättningskurs


Under denna kurs lär sig deltagarna mera om trådlös kommunikation med Bluetooth och avancerad sensorteknik.

Längd: 10h (2 skoldagar)
Max deltagare: 15 personer

Pris
1 kurs - 500€
Km-ersättning (0,43€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

ladda ner kursbeskrivning för detaljerat program


1