Lärarfortbildning

Inom alla områden erbjuder vi lärarfortbildningar där ni får lära her hur man kan använda sig av LEGO produkter inom utbildningen och på vilket sätt de kan integreras i undervisningen. Ni får även hjälp med att beställa de produkter som ni har behov av.

Längd: 8h
Pris: 750€
Km-ersättning (0,43€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

wonder