Robot workshop förnybar energi

Under kursen får eleverna m.h.a. Lego bekanta sig med olika typer av förnybar energi, de får lära sig grunderna i elektronik och göra laborationer för att bekanta sig med innebörden av Ampere, Watt, Volt och Joule.

Längd: 10h (2 skoldagar)
Max deltagare: 15 st.

Pris
600€
Km-ersättning (0,53€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

3