Robot workshop förnybar energi

Under kursen får eleverna m.h.a. Lego bekanta sig med olika typer av förnybar energi, de får lära sig grunderna i elektronik och göra laborationer för att bekanta sig med innebörden av Ampere, Watt, Volt och Joule. För de som tidigare jobbat med LEGO Mindstorms kombinerar vi det nya materialet med LEGO Mindstorms för att göra mera avancerade experiment.

Längd: 10h (2 skoldagar)
Max deltagare: 15 st.

Pris
1 kurs - 500€
Km-ersättning (0,43€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

3