Arduino

En workshop för de som på ett mera avancerat sätt vill bekanta sig med elektronik och programmering.
Under workshopen laborerar deltagarna i 5 grupper med Arduino UNO eller Digital Sadbox.
Längd: 5h
Pris: 400€
Km-ersättning (0,43€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+ moms).