AFK - Introduktion till programmering och digitalt tänkande

Hur tänker en dator? Vad är ett program? Du har kanske hört att alla kommandon i en dator fungerar med 1 och 0? Klarar du av att tänka som en robot?

Under denna workshop lär vi oss tänka som datorer och robotar, vi arbetar med AFK (away from keyboard) övningar och programmerar varandra. Vi programmerar senare också Hubert, en robotmus så att han kan komma till osten.

Längd: 4h (1 skoldag)
Max deltagare: 15 personer

Pris:
1 kurs - 400€
Km-ersättning (0,56€/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

mouse