Robot Workshop Finland är ett företag med 10 års erfarenhet av att hålla kurser, klubbar, temadagar och lärarfortbildningar inom teknik och programmering i skolor och för företag inom hela Svenskfinland.

Under våra workshopar får deltagarna på ett roligt, utmanande och kretivt sätt arbeta med teknik och programmering som redskap för att lära sig logiskt tänkande, samarbete, matematik, språk, design och problemlösning.

Kolla upp möjligheten att ordna kursen som "kultur i skolan" och få bidrag från Svenska Kulturfonden.

abcd


AFK - Introduktion till programmering och digitalt tänkande
Hur tänker en dator? Vad är ett program? Du har kanske hört att alla kommandon i en dator fungerar med 1 och 0? Klarar du av att tänka som en robot?

Under denna workshop lär vi oss tänka som datorer och robotar, vi arbetar med AFK (away from keyboard) övningar och programmerar varandra. Vi programmerar senare också Hubert, en robotmus så att han kan komma till osten.

Längd: 4h (1 skoldag)
Max deltagare: 15 personer

Pris:
1 kurs - 400 €
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

mouse

Robot workshop grundkurs
Deltagarna lär sig på ett roligt, kreativt och utmanande sätt grunderna i robotprogrammering med LEGO Mindstorms EV3.

 Konceptet med LEGO Mindstorms innebär att man bygger en robot av Lego block, fäster motorer och sensorer. Roboten programmeras sedan med en PC eller Mac i valfritt programmeringsspråk t.ex. C-kod, Java, Python, Ada eller EV3-G. Programmet kompileras och laddas sedan upp till EV3-enheten på roboten. Robotarna kan programmeras till att utföra olika uppgifter allt ifrån att följa linjer på golvet, fjärrstyras från mobiltelefon till att lösa Rubiks kub och Sudoku.

Längd: 10 h (2 skoldagar).
Max deltagare: 15 personer.

Pris
1 kurs - 500 €
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

ladda ner kursbeskrivning för detaljerat program


2


Robot workshop fortsättningskurs
Under denna kurs lär sig deltagarna mera om trådlös kommunikation med Bluetooth och avancerad sensorteknik.

Längd: 10h (2 skoldagar)
Max deltagare: 15 personer

Pris
1 kurs - 500 €
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

ladda ner kursbeskrivning för detaljerat program


1


Robot workshop förnybar energi
Under kursen får eleverna m.h.a. Lego bekanta sig med olika typer av förnybar energi, de får lära sig grunderna i elektronik och göra laborationer för att bekanta sig med innebörden av Ampere, Watt, Volt och Joule. För de som tidigare jobbat med LEGO Mindstorms kombinerar vi det nya materialet med LEGO Mindstorms för att göra mera avancerade experiment.

Längd: 10 h (2 skoldagar)
Max deltagare: 15 st.

Pris
1 kurs - 500 €
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

3

 

 

n

LittleBits
En workshop som passar för yngre elever!
Alla elektroniska apparater är uppbyggda av små bitar... LittleBits är ett bibliotek med elektroniska komponenter som enkelt sätts ihop m.h.a. magneter för att skapa fungerande apparater. På så vis får eleverna på ett kreativt sätt lära sig hur elektroik och apparater i vardagen är uppbyggda och fungerar.


Målgrupp: åk.1-4
Längd: 3h
Pris: 400€
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+ moms).

 

Arduino
En workshop för de som på ett mera avancerat sätt vill bekanta sig med elektronik och programmering.
Under workshopen laborerar deltagarna i 5 grupper med Arduino UNO eller Digital Sadbox.
Längd: 5h
Pris: 400€
Km-ersättning (0,41 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+ moms).

 

Lärarfortbildning
Inom alla områden erbjuder vi lärarfortbildningar där ni får lära her hur man kan använda sig av LEGO produkter inom utbildningen och på vilket sätt de kan integreras i undervisningen. Ni får även hjälp med att beställa de produkter som ni har behov av.

Längd: 8h
Pris: 750€
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

wonder

Programmeringsboxen

Programmeringsboxen är en låda fylld med robotar och läromedel som kan hyras av skolor som på egen hand vill jobba med programmering.

Lådan innehåller allt material som behövs samt en sekvensplan för 7 lektioner med tydliga instruktioner också som filmer.

Alla uppgifter i Programmeringsboxen har blivit testade av elever i åk.1-6 med väldigt lyckat resultat!

ENKLARE ÄN SÅ HÄR KAN DET INTE BLI!!!!!

Bland annat följande läromedel finns i boxen:
STEM Robotic Mouse activity set
 Wonderworkshop Dash & Dot
 Surfplatta med appar + guide till apparna.
 AFK—Övningar:
- Binär kod
 - Analog programmering
- Fysisk programmering
Böcker för både stora och små.


Hyra:100€/vecka + frakt och moms

boxen

Verksamhet för företag
Önskar ni en annorlunda dag på jobbet? En dag som ni aldrig glömmer?
Beställ ett heldags program och testa på något nytt. Utmana dina kollegor!
Förutom att ni har roligt får ni lära er nya saker samt öva på samarbete och problemlösning.

Längd: 8h
Pris: 750€
Km-ersättning (0,42 €/km från Vasa) och moms tillkommer.
För reserverad kurs som avbokas fakturerar vi 100€ (+moms).

 

 

 

 

 

 

- Kan robotarna verkligen göra allt... Kan de steka ägg?

 

 

 

 

 

- Om 19 år tänker jag börja jobba på Robot Workshop.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Måste vi sluta redan!!?

 

 

 

 

 

 

Dash och Dot robotarna var bäst i hela universum!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har hållit kurser hos:
Cronhjelms skola
Edsevö skola
Kvevlax skola
Lepplax skola
Resurscentret föregångarna
Petalax skola
Gamla kraftverket i Nykarleby
Källbo skola
Normens skola
Carleborgsskolan
Norra Korsholms skola
Korsholms högstadium
IB gymnasiet
Vasa Arbis
Rödsö skola
Bennäs skola
Vittsar skola
Korsnäs skola
Nedervetil skola
Ytteresse skola
Terjärv skola
Korsholms fritid
Småbönders skola
Bäckby skola
Söderby skola
Sundby skola
Optima Jakobstad
Näs skola
Vörå samgymnasium
Vörå-Maxmo-Oravais MI
Lovisanejdens högstadium
Haga skola
Närpes 4H
Mattlidens skola
Vasa Övningsskola
Hankmo skola
Norra Vallgrund
Bergö skola
Kyrkostrands skola
Korsnäs fritid
Kristinestads skola
Dagsmark skola
Åbo Yrkeshögskola
Föglö Grundskola
Godby Högstadium
FLL Eskilstuna
FLL Grimstad
Borgby skola
Gumbostrands skola
Såka skola
Höjdens skola
Boxby skola
Pörtom skola
Hindhår skola
Pojo kyrkoby skola
Kungsvägens skola
Katarinaskolan
Västra Närpes skola
Gesterby skolcentrum
Botby grundskola
Heureka
Övermark skola
STOA
Vindängens skola
Sarlinska skolan
Leppätien koulu
Tjöck skola
Pedersöre MI
Kapellby skola
Jeppo-Pensala skola
Härkmeri skola
Vårberga skola
Petsmo skola
Kronoby MI
TekNatur
UNKAN
Pampcon
Näse skola
Tölby-Vikby skola
Fria Kristliga Folkhögskolan
Ekenäs Högstadieskola
Korsholms Vuxeninstitut
Salpar skola
Södra Vallgrund skola
Yttermalax skola
Vendla skola
Pedrsöre MI
Mosebacke skola
Tölby-Vikby skola
Kyrkbackens skola
Våno skola
Solf skola
Folksam Skadeförsäkring
Centralskolan Kronoby
Lagmans skola
Östersundom skola
Helsinge skola
Yttermark skola
Österby skola
Haddom skola
Saxby skola
Öja skola
Kyrkoby skola
Skräbböle skola 
 8